Polish – Polskie: Dlaczego?

Footnote: Please click to read, thank you.

przypis: proszę kliknij, aby przeczytać, Dziękujemy.


Polskie tłumaczenie:

nie jest to ironia?
ignorujemy tych, którzy uwielbiają nam,
Uwielbiam te, którzy ignorują nas,
miłość tych, którzy nas boli,
i boli tych, którzy kochają nas.
Dlaczego, dlaczego dlaczego dlaczego?

Uwielbiam sobie nawzajem i żyć dla siebie!
Nikt nie boli, miłość i powrót miłości!
Make love, prokreacji nowe życie!
Jest to miłość, która utrzymuje świat żyje!
Dlatego dla wszystkich…
~~~~~~~~~~~~~~~~
Pierwszych 5 wierszy autor nieznany, następne 5 przez, i
© Mick E Talbot 2017/66


przypis: jestem delegowania ten wiersz w wielu różnych językach za pomocą Bing Translator. Jednak pytam, z proszę, że jeśli ktoś znajdzie błąd z tłumaczeniem daj mi znać poprzez pole komentarza, z w miarę korekt. Z gory dzieki
Mick…

Wróć do wiersz

English translation:

isn’t it ironic?

we ignore the ones who adore us,
adore the ones who ignore us,
love the ones who hurt us,
and hurt the ones who love,  us.
Why, why why why?

Adore each other, and live  for each other!
Hurt no one, love, and return love!
Make love, procreate new life!
It is love that keeps the world alive!
That is the why for all…
~~~~~~~~~~~~~~~~
The first 5 lines author unknown, the next 5 by, and
© Mick E Talbot 2017/66


Footnote: I am posting this poem in many different languages with the use of the Bing Translator. However I am asking, with a please, that if anyone finds fault with a translation do let me know via the comment box, with if possible the corrections. Thanks in advance,
Mick….

Back To Poem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s